Elektronisk dokumenthantering

I takt med att mycket administrativt arbete har börjat skötas mer eller mindre elektroniskt har företagarnas arbetsprocess underlättats mycket. Med hjälp av olika slags program som fungerar antingen på datorn eller webben är det möjligt att hålla full koll på alla olika avdelningar av företagets administrativa arbete, från lönehantering till fakturahantering och bokföring. Många vet inte hur viktigt det är med dokumenthantering vilket gör det möjligt att få full kontroll över hur det går för företaget och risken för mänskliga fel minskar avsevärt eftersom allting sköts och uppdateras elektroniskt.

elektronisk dokumenthantering

Vad är elektronisk dokumenthantering?

Elektronisk dokumenthantering är ett databaserat system där företagets viktiga dokument, rapporter och handlingar samlas. Alla små ändringar som görs blir automatiskt uppdaterade i systemet vilket innebär att alla dokument är aktuella och man slipper hålla reda på olika versioner av ett och samma dokument. När allting finns samlat på ett ställe blir det även mycket lättare att hitta och ta fram ett visst dokument då man behöver det vid ett senare tillfälle.

Fördelar med elektronisk dokumenthantering

Det finns många fördelar med elektronisk dokumenthantering. Den allra största av dem är väl att man får ett välorganiserat företag. Man slipper dammiga pärmar som svämmar över av papper och som det tar lång tid att organisera. Risken för att något viktigt papper skulle komma bort är också nästan obefintlig eftersom allting finns samlat i systemet. När något dokument i systemet uppdateras är det också tillgängligt för alla behöriga, vilket gör att man inte behöver krångla för att hålla reda på vilket som är den senaste versionen av ett dokument som har ändrats på många gånger.

Dokumenthanteringssystem

Ett elektroniskt dokumenthanteringssystem kan vara en mycket bra investering om man har ett större företag som hanterar stora mängder av dokument. Det finns många olika program på marknaden idag, så det kan vara bra att prova på flera olika system för att kunna avgöra vilket som passar det egna företaget bäst.